Bu sözleşme, ciseder.com sitesinin gizlilik ve bilgi güvenliği şartlarını içerir.Bu sözleşme, Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin müşterisine gizlilik ve bilgi güvenliği şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve , Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.


Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği olarak anılacaktır.

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği’ne yapacağı başvuru esnasında onaylayan Şahıs / Tüzel kişi veya kurum’dur.


Müşteri’nin Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin web sitesinden yapacağı online başvuru sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.


Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği zaman zaman bu sözleşmede değişiklik yapabilir. Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği ‘nin, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin hizmetlerini kullanmaya devam etmesiyle sözleşmede yapılan değişikliği peşinen kabul etmiş sayılır. Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği’ne bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği ‘nden hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ:

Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği , internet üzerindeki gizliliğinizi korumak konusuna azami ölçüde özen göstermektedir. Toplayacağı hiçbir bilgiyi, kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği , müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel / özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği , bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır. Çevre İnsan Sağlık ve Eğitimi Geliştirme Derneği , ırk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar, sağlık vs. tercihe ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.