ÇİSEDER 2016 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Üyeleri arasında yardımlaşma faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 2018 yılında “Çevre İnsan Sağlık Ve Eğitimi  Geliştirme Derneği” olarak isim, tüzük ve yönetim değişikliği yapmıştır. Faaliyet alanı bireysel öğreti ve toplumsal gelişim olarak değiştirilmiştir.

     İnsan sürdürülebilir çevre yönetimi içerisinde en önemli faktördür. Toplum bireylerinin Çevre ve doğa koruma, sağlık ve eğitim konularında toplumsal politikaları geliştiren, doğal ortamlarda sağlıklı yaşama bilinci ve yöntemlerinin uygulandığı yenilikçi düşünce içeren araştırma geliştirme projeleri oluşturan, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu amaçla insan sağlığına ve doğaya yönelik özgün eğitim, koruma ve geliştirme projeleri yürütmek üzere; kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.