MİSYON

     Çevre ve insan sağlığının birlikte geliştirilebileceği ilkesi ile sürdürülebilir çevre ve İnsan sağlığının geliştirilmesinde bireysel ve toplumsal gelişimi sağlayacak ulusal ve uluslararası proje ve uygulamaları teşvik etmektir.

VİZYON

     Her insan sürdürülebilir çevrede sağlıklı olarak yaşama hakkına sahiptir. İnsan, sağlık, çevre ve eğitim birbiri iç içe geçmiş kavramlardır. Birbirlerinden ayrı gelişimleri düşünülemez bu nedenle ÇİSEDER Dünyada ve Ülkemizde yaşayan her türlü canlıların ortak yaşam alanlarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında toplumsal alanda eğitim, sağlık, kültür ve çevre koruma felsefesinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yenilikçi düşünce ve uygulamaların hayata geçirilmesine çalışan bağımsız ve öncü bir kuruluş olma hedefindedir.